This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066
Hafan Gwasanaeth Cyffuriau A i Y Llenyddiaeth Amdanom Ni Cysylltwch a ni

Llinell gymorth dwyieithog am ddim

Llinell gymorth ddwyieithog, sydd hefyd yn rhad ac am ddim, sy’n darparu un pwynt cyswllt i unrhyw un yng Nghymru sy’n dymuno cael gwybodaeth ychwanegol neu help mewn perthynas chyffuriau neu alcohol.

Bydd y llinell gymorth yn cynorthwyo unigolion, eu teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr cymorth ym maes cyffuriau ac alcohol i fanteisio ar wasanaethau lleol a rhanbarthol priodol.

Ymhlith y gwasanaethau sydd ar gael mae:

  • Asesiad cyntaf i bennu anghenion unigolyn
  • Atgyfeiriad i wasanaethau cyffuriau ac alcohol lleol a rhanbarthol
  • Gwybodaeth am gyffuriau ac alcohol, a’u heffeithiau
  • Gwybodaeth a manylion cysylltu ar gyfer meddygon teulu lleol, cyfnewidfeydd nodwyddau, deintyddion a gwasanaethau iechyd eraill cysylltiedig
  • Gwybodaeth am linellau cymorth eraill addas
  • Amrywiaeth eang o ymyriadau gan gynnwys cyfweld ysgogiadol, lleihau niwed a rheoli gorddos

Gwyliwch ein Hysbyseb teledu

Alert

Wales has recently seen an increase in Hepatitis C cases. The risk of infections by blood borne viruses such as hepatitis and HIV is high when using shared and non sterile injection equipment. It is not just the syringe itself which poses dangers but also the spoons, filters, water and other paraphernalia used to make up a drug for injection. Protect yourself and others you care about. Click on the following link for further information about safe injecting practice.

DAN 24/7

Gallwch ffonio o focs ffn cyhoeddus am ddim: efallai y bydd eich rhwydwaith yn codi ffi am alwadau o ffn symudol.

NI FYDD rhif ffn DAN24/7 yn ymddangos ar fil wedi eitemeiddio eich cartref.


0808 808 2234

Cael help ydi'r cam cyntaf

Siarad rhywun am eich problem ydi’r cam cyntaf i ddatrys eich problemau. Gallwch ffonio DAN 24/7 ar 0808 808 2234 ar unrhyw adeg yn ystod y dydd neu’r nos a rhoddwn help a chyngor i chi.

Os oes yn well gennych chwilio am asiantaeth ar-lein gallwch chwilio trwy ein cronfa ddata ar-lein o asiantaethau sy’n helpu lle gallwch ddod o hyd i asiantaethau Cenedlaethol a Lleol a fydd yn gallu eich helpu.

Cofiwch, bydd unrhyw beth fyddwch chi’n ei ddweud wrth DAN 24/7, neu unrhyw asiantaeth byddwch chi'n cysylltu hi, yn gyfrinachol ac ni fydd yn rhaid i chi roi eich enw go iawn hyd yn oed.
 

Darganfyddwch fwy am gyffuriau

Rydym wedi llunio A i Y o Gyffuriau i’ch helpu i ddeall mwy am gyffuriau anghyfreithlon.

Rydym wedi cynnwys gwybodaeth am y risgiau i’ch iechyd a sut gallech fynd i helynt ’r heddlu os cewch eich dal chyffuriau.

Mae yna hefyd wybodaeth am sut mae amrywiaeth o gyffuriau yn edrych yn ogystal ’r petheuach sy’n cael eu defnyddio wrth eu paratoi.

Edrychwch yma i ddarganfod mwy

www.onsis.co.uk