This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066
Hafan Gwasanaeth Cyffuriau A i Y Llenyddiaeth Amdanom Ni Cysylltwch a ni

Llenyddiaeth

Mae gan DAN 24/7 fynediad at sawl taflen y gellir eu hanfon allan, am ddim, i unrhyw un syn byw yng Nghymru.
Oherwydd y niferoedd ac amrywiaeth o daflenni sydd ar gael, dim ond detholiad sydd wediu rhestru. Gellir archebur taflenni rhain ar lein, hyd at uchafswm o dair am ddim.
Os nad ydych yn gweld y daflen rydych ei hangen, cysylltwch r llinell gymorth a siaradwch gyda chynghorydd.
Nodwch: Dim ond i alwyr gyda chyfeiriad post yng Nghymru byddwn yn anfon llenyddiaeth.

Ffurflen archebu deunyddiau hyrwyddo Llinell Gymorth

Dewiswch hyd at 3 taflen:

A Message to Young People - AA
Alcohol - Our favourite Drug
Alcohol and Depression
Alcohol and Drugs - What Parents Need to Know
Anabolic Steroids
Cannabis
Cannabis and Mental Health
Change 4 Life - Don`t let drink sneak up on you
Cocaine and Crack Cocaine
Cocaine, Coke, Charlie, Snow
Families matter 2- Children and Young People`s Substance Misuse Service
For Carers...alcohol,drugs and addiction
Hepatitis C
Heroin
Information for young people - Cannabis & Mental Health
Ketamine
LSD
Magic Mushrooms
MDMA (Ecstacy)
Mephedrone - Meow Meow
Mephedrone and Naphyrone
NACOA Information for young people
NALOXONE Saves Lives
New Psychoactive Substances
Nitrates (Poppers)
Prescription Drugs
Solvents
Teen drugs - Alcohol, cannabis and volatile substance abuse
Think When You Drink Unit Calculator (Dan24/7 Wheel)
Weird Science- about new psychoactive substances
Young Persons Guide in2change

Eich Manylion

Eich Enw:
Rhowch eich enw llawn, gan gynnwys teitl (e.e. Mr, Mrs, Miss) 
Eich Cyfeiriad:
Rhowch eich cyfeiriad llawn 
Tref/Dinas:
Cd Post:
Rhowch eich cd post yn llawn 
 
www.onsis.co.uk