This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Llinell Gymorth 24/7 DAN

Maer Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol, neu DAN 24/7 dan ofal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac maen cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Llinell gymorth ffn am ddim a dwyieithog ydy DAN 24/7 syn darparu un pwynt cyswllt i unrhyw un yng Nghymru sydd eisiau mwy o wybodaeth a/neu help ynglyn chyffuriau a/neu alcohol.

Maer gwasanaeth ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Bydd y llinell gymorth yn helpu unigolion, eu teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr cefnogi yn y maes cyffuriau ac alcohol i gael gwasanaethau lleol a rhanbarthol addas.

24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Llinell Gymorth y ffurflen archebu deunyddiau hyrwyddol