This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

2-DPMP

Ivory wave, Ivory Coast, Purple Wave, Vanilla Sky.

What does 2-DPMP look like?

Powdwr gwyn neu bowdwr gwyn budur.

2-DPMP Packaging

Enwau Gwyddonol

2-diphenylmethylpiperidine

Enw Cyffredinol

Desoxypipradrol

Effeithiau 2-DPMP

Effeithiau a Ddymunir:

Symbylydd sydd fel amffetamin gydag effeithiau hir dymor.

Sgl Effeithiau:

Aflonyddwch difrifol, pryder, Insomnia, Paranoia, poen yn y frest, rhithweledigaethau.

Risgiau

Tymor byr:

Ymosodedd, ffitiau, pwysedd gwaed cynyddol, cynnydd peryglus posibl yn nhymheredd y corff, perygl o fethiant yr arennau. Bydd y peryglon yn cynyddu os ywn cael ei gyfuno gydag Alcohol neu gyffuriau eraill. Mae defnyddwyr wedi nodi bod Ivory Wave yn gryf iawn, ac ond angen ychyDig ohono, felly mae'n hawdd cymryd gormod.

Tymor hir:

Gall effeithiau difrifol bara nifer o ddiwrndoau. Nid ydym ar hyn o bryd yn gwybod beth yw'r peryglon hir dymor ond gallent fod yn debyg i amffetimau eraill; gall defnydd rheolaidd fod yn orfodaeth a gall defnyddwyr ddatblygu dibyniaeth seicolegol a chorfforol.

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How does 2-DPMP work?

Symbylydd y brif system nerfol gydag effeithiau fel amffetamin.

Statws Cyfreithiol:

Dosbarth B, o dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

How Is 2-DPMP Taken?

Ei sniffian drwy'r trwyn neu ei lyncu (bomio) mewn darnau papur

Paraphernalia

Ei lyncu mewn darnau o bapur sigaret. Os yw'n cael ei sniffian, llafn rasel, arwyneb gwastad caled (fel drych neu wydr), tiwb neu arian papur wedi'i rolio.

Defnydd Meddygol:

Cafodd Desoxypipradrol ei ddatblygu yn yr 1950au ar gyfer trin narcolepsi a ADHD, ond rhoddwyd y gorau i'w ddefnyddio o ganlyniad i ddatblygiad o gyffuriau mwy effeithiol.

O ble mae'n dod?

Mae 2-DPMP yn gemegau synthetig sy'n cael eu gwneud mewn labordai. Gall sylweddau gael eu mewnforio neu eu gwerthu dros y we fel 'cemegau ymchwil'.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymuned neu dimau cyffuriau cymuned) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd yn y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, ac weithiau grwpiau cefnogi a therapiau cyflenwol fel aciwbigo. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Os yw defnyddio'r sylwedd hwn yn dod yn broblem, gellwch chwilio am gymorth, cyngor a chwnsela gan wasanaeth yn eich ardal. Gall meddygon teulu wneud cyfeiriadau at wasanaethau arbenigol cyffuriau. I gael disgrifiad o'r hyn y mae gwasanaethau cyffuriau gwahanol yn eu gwneud, dewiswch gwasanaethau helpu yma neu'r brif ddewislen.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about 2-DPMP problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234