This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Morphine

Morphine, Morph, Miss Emma.

What does Morphine look like?

Powdr gwyn yw morffin pur fferyllol. Ar ffurf tabled byddant yn dabledi glas (10mg), neu binc (20mg) dan y brand Sevredol, neu fel tabledi rhyddau'n araf dan y brand MST Continus, sy'n frown (10mg), piws (30mg), oren (60mg), llwyd (100mg) neu wyrdd (200mg).
Ar gyfer chwistrellu, mae morffin sylffad yn dod mewn ffiolau o hylif clir. Mae cynhyrchion chwistrellu eraill yn cynnwys Cyclimorph (sy'n cynnwys Cyclizine) ac Omnopon, sy'n cynnwys y cyffur papaveretum, cymysgedd o alcaloidau opiwm. Mae Diamorphine, Oramorph, MST a morffin sylffad yn forffin yn eu gwahanol baratoadau cyffuriau.

Blue Morphine tablets

Enwau Gwyddonol

Morffin Sylffad

Enw Cyffredinol

Opiate

Effeithiau Morphine

Effeithiau a Ddymunir:

Yn debyg i Heroin (heblaw am y 'rhuthr' wrth chwistrellu, nid yw morffin mor gryf), dedwyddwch, ymlaciol, llai o bryder.

Sgl Effeithiau:

Chwysu, teimlo'n sl, chwydu, syrthni, iselder resbiradol, rhwymedd.

Risgiau

Tymor byr:

Goddefiad, gorddos.

Tymor hir:

Dibyniaeth

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How does Morphine work?

Powdr gwyn yw morffin pur fferyllol. Ar ffurf tabled byddant yn dabledi glas (10mg), neu binc (20mg) dan y brand Sevredol, neu fel tabledi rhyddau'n araf dan y brand MST Continus, sy'n frown (10mg), piws (30mg), oren (60mg), llwyd (100mg) neu wyrdd (200mg).
Ar gyfer chwistrellu, mae morffin sylffad yn dod mewn ffiolau o hylif clir. Mae cynhyrchion chwistrellu eraill yn cynnwys Cyclimorph (sy'n cynnwys Cyclizine) ac Omnopon, sy'n cynnwys y cyffur papaveretum, cymysgedd o alcaloidau opiwm. Mae Diamorphine, Oramorph, MST a morffin sylffad yn forffin yn eu gwahanol baratoadau cyffuriau.

Statws Cyfreithiol:

Dosbarth A dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

How Is Morphine Taken?

Drwy'r geg, ond weithiau bydd tabledi'n cael eu malu'n fn a'u chwistrellu. Chwistrellir morffin sylffad

Paraphernalia

Os yw'n cael ei chwistrellu: nodwydd a chwistrell, dwr, matsien neu daniwr, llwy, rhwymyn tynhau, swabiau.

Defnydd Meddygol:

Lleddfwr poen ar gyfer poen canolig i ddifrifol.

O ble mae'n dod?

Cyfrwng gweithredol sylfaenol opiwm. YchyDig iawn o forffin anghyfreithlon sy'n dod i Brydain, ond yr hyn a geir yn y farchnad anghyfreithlon yn y wlad hon yw cynnyrch sydd wedi deillio o'r diwydiant fferyllol, fferyllfeydd neu bresgripsiwn meddyg teulu.

Gwasanaethau sy'n helpu

Prin iawn yw defnyddwyr dibynnol ar forffin yn unig, oni bai eu bod y ddibyniaeth hon yn deillio o driniaeth ar gyfer rhai cyflyrau meddygol. Mewn achosion fel hyn, byddant yn bur debyg o dderbyn triniaeth gan eu meddyg teulu neu gan glinigau dibyniaeth cyffuriau. Mae'n bosibl bydd chwistrellwyr cyffuriau rheolaidd sy'n defnyddio heroin neu opiadau eraill yn defnyddio morffin pan fyddant yn gallu ei gael - dan yr amgylchiadau hyn, mae'n bosibl gall asiantaethau cwnsela cyffuriau gynorthwyo.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Morphine problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234
Last updated: 31 December 2012