This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Does dim o’i le mewn dysgu am gyffuriau

Bydd ein A i Y o gyffuriau yn dangos i chi sut mae cyffuriau’n edrych, y risgiau o’u cymryd a’r enwau ‘slang’ sydd arnynt ynghyd â gwybodaeth am y cosbau cyfreithiol am feddu ar gyffuriau a’u cyflenwi.

Mynegai A i Y o Gyffuriau:

A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W Z

Chwilio Termau Cyffuriau:

  
Gallwch deipio unrhyw air neu enw cyffur uchod i chwilio’r gronfa ddata (e.e. canabis neu drip)

 
Diconal in tablet form

Gwybodaeth am Gyffuriau

Os ydych chi eisiau dysgu mwy am gyffur penodol gallwch weld gwybodaeth trwy glicio ar ei enw yn y rhestr isod.

2-DPMP2CE
AlcoholAmphetamines
BenzodiazepinesBenzofuran Compounds
BZPCaffeine
CannabisCathinone
CocaineCodeine
Crystal MethCyclizine
DiconalDihydrocodeine
DMTEcstasy
EphedrineFentanyl
GabapentinGHB
HeroinKetamine
KhatLisdexamfetamine
LSDMagic Mushrooms
MephedroneMethadone
MethoxetamineMorphine
MSJNaloxone
NaltrexoneNBOMe Compounds
New Psychoactive SubstancesNicotine
Nitrous OxideNRG1
OpiumPalfium
PCPPethedine
PhenazepamPMA
PoppersSolvents
SteroidsSuboxone
TemazepamTemgesic
TramadolZopiclone

Os na allwch weld enw’r cyffur y mae gennych chi ddiddordeb ynddo, efallai ei fod yn derm ‘slang’ neu enw cyffredin arall ar y cyffur felly rhowch gynnig ar ddefnyddio ein mynegai o dermau, ymadroddion ac enwau cyffuriau yng nghanol y dudalen hon.

Termau, Ymadroddion ac Enwau 'C'

Mae’r rhestr hon yn cynnwys termau cyffuriau cyffredin, enwau ‘slang’ ac enwau gwyddonol sy’n cychwyn â 'C'. Cliciwch ar eitem i weld mwy o wybodaeth.

C - Cocaine
CPN
Caffeine - Drug Information
Cannabis - Drug Information
Caps
Capsule
Captain Cody - Codeine
Carbon Tetrachloride - Solvents
Cardboard - LSD
Cat - Khat
Catha Edulis - Khat
Cathinone - Drug Information
Cathinone (Aminopropiophenone) - Khat
Chalk - Crystal Meth
Champagne - Alcohol
Charge - New Psychoactive Substances
Charlie - Cocaine
Chat - Khat
Chicken Powder - PMA
Chicken Yellow - PMA
Chillum
China White - Heroin
Chlordiazepoxide (Librium) - Benzodiazepines
Chloroform - Solvents
Cider - Alcohol
Cigarettes - Nicotine
Ciggies - Nicotine
Citric acid
Clucking
Co-dydramol
Co-proxamol
Cocaine - Drug Information
Cocoa - Caffeine
Codeine - Drug Information
Cody - Codeine
Coffee - Caffeine
Coke - Cocaine
Cokehead
Cola - Caffeine
Cold turkey
Coma
Cook
Cosalgesic
Crack - Cocaine
Crank
Crank - Amphetamines
Crank - Crystal Meth
Crystal - Crystal Meth
Crystal Meth - Drug Information
Cut
Cyclizine - Drug Information
Cyclizine Hydrochloride - Cyclizine
Cyclizine Lactate - Cyclizine
Cyclotexane - Solvents

Gallwch weld mynegai llawn termau cyffuriau yma.

Mwy o wybodaeth am gyffuriau

Isod mae cysylltau â thudalennau sy’n cynnwys mwy o wybodaeth am ddosbarthiadau cyffuriau a sut meant yn gweithio yn y corff.

lleihau Niwed

Y Gyfraith a Dosbarthiadau Cyffuriau yn y DU

Sut Mae Cyffuriau’n Gweithio?

Effeithiau Cyffuriau ar yr Ymennydd?

Cyffuriau a Beichiogrwydd

Sut mae cyffuriau’n cael eu cymryd?

Mae’r dulliau a ddefnyddir i gael cyffuriau i mewn i’r corff yn amrywio gan ddibynnu ar y cyffur a ddefnyddir a’i ffurf. Isod mae taflenni ffeithiau sy’n manylu’r risgiau sy’n gysylltiedig â’r 4 prif ddull.

Snwffian

Pigiad

Amlyncu

Ysmygu

Os oes gennych chi gwestiwn am ddefnyddio cyffuriau neu alcohol nad oes ateb iddo ar ein gwefan gallwch chi ffonio DAN 24/7 yn gyfrinachol ar 0808 808 2234 ar unrhyw adeg a gofyn i gynghorydd am help.