This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Does dim o’i le mewn dysgu am gyffuriau

Bydd ein A i Y o gyffuriau yn dangos i chi sut mae cyffuriau’n edrych, y risgiau o’u cymryd a’r enwau ‘slang’ sydd arnynt ynghyd â gwybodaeth am y cosbau cyfreithiol am feddu ar gyffuriau a’u cyflenwi.

Mynegai A i Y o Gyffuriau:

A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W Z

Chwilio Termau Cyffuriau:

  
Gallwch deipio unrhyw air neu enw cyffur uchod i chwilio’r gronfa ddata (e.e. canabis neu drip)

 
Crystal Meth

Gwybodaeth am Gyffuriau

Os ydych chi eisiau dysgu mwy am gyffur penodol gallwch weld gwybodaeth trwy glicio ar ei enw yn y rhestr isod.

2-DPMP2CE
AlcoholAmphetamines
BenzodiazepinesBenzofuran Compounds
BZPCaffeine
CannabisCathinone
CocaineCodeine
Crystal MethCyclizine
DiconalDihydrocodeine
DMTEcstasy
EphedrineFentanyl
GabapentinGHB
HeroinKetamine
KhatLisdexamfetamine
LSDMagic Mushrooms
MephedroneMethadone
MethoxetamineMorphine
MSJNaloxone
NaltrexoneNBOMe Compounds
New Psychoactive SubstancesNicotine
Nitrous OxideNRG1
OpiumPalfium
PCPPethedine
PhenazepamPMA
PoppersSolvents
SteroidsSuboxone
TemazepamTemgesic
TramadolZopiclone

Os na allwch weld enw’r cyffur y mae gennych chi ddiddordeb ynddo, efallai ei fod yn derm ‘slang’ neu enw cyffredin arall ar y cyffur felly rhowch gynnig ar ddefnyddio ein mynegai o dermau, ymadroddion ac enwau cyffuriau yng nghanol y dudalen hon.

Termau, Ymadroddion ac Enwau 'D'

Mae’r rhestr hon yn cynnwys termau cyffuriau cyffredin, enwau ‘slang’ ac enwau gwyddonol sy’n cychwyn â 'D'. Cliciwch ar eitem i weld mwy o wybodaeth.

DAAT
DF's - Dihydrocodeine
DF118's - Dihydrocodeine
DHC - Dihydrocodeine
DMT - Drug Information
Dalmane - Benzodiazepines
Dance Drugs
Dealer
Death - PMA
Deca-Durabolin - Steroids
Deep Vein Thrombosis
Dehydration
Dependence
Depressant
Designer Drug
Detox
Dex - Amphetamines
Dexamphetamine Sulphate - Amphetamines
Dexies - Amphetamines
Dextroamphetamine - Amphetamines
Dextromethorphan
Dextromoramide - Palfium
Diacetylmorphine - Heroin
Diamorphine hydrochloride - Heroin
Dianabol - Steroids
Diazepam (Valium) - Benzodiazepines
Diconal - Drug Information
Diethylproprion
Diffs - Dihydrocodeine
Dig
Dihydrocodeine - Drug Information
Dikes - Diconal
Dimethyltryptamine
Dimitri - DMT
Dipipanone Hydrochloride - Diconal
Distalgesic
Dodgies - MSJ
Doggies - MSJ
Dope
Dope - Cannabis
Downers
Downers - Benzodiazepines
Dr Death - PMA
Dragon - Heroin
Draw - Cannabis
Drink - Alcohol
Drone - Mephedrone
Drone - New Psychoactive Substances
Drunk
Drunk Pills - Temazepam
Drunk-Driving

Gallwch weld mynegai llawn termau cyffuriau yma.

Mwy o wybodaeth am gyffuriau

Isod mae cysylltau â thudalennau sy’n cynnwys mwy o wybodaeth am ddosbarthiadau cyffuriau a sut meant yn gweithio yn y corff.

lleihau Niwed

Y Gyfraith a Dosbarthiadau Cyffuriau yn y DU

Sut Mae Cyffuriau’n Gweithio?

Effeithiau Cyffuriau ar yr Ymennydd?

Cyffuriau a Beichiogrwydd

Sut mae cyffuriau’n cael eu cymryd?

Mae’r dulliau a ddefnyddir i gael cyffuriau i mewn i’r corff yn amrywio gan ddibynnu ar y cyffur a ddefnyddir a’i ffurf. Isod mae taflenni ffeithiau sy’n manylu’r risgiau sy’n gysylltiedig â’r 4 prif ddull.

Snwffian

Pigiad

Amlyncu

Ysmygu

Os oes gennych chi gwestiwn am ddefnyddio cyffuriau neu alcohol nad oes ateb iddo ar ein gwefan gallwch chi ffonio DAN 24/7 yn gyfrinachol ar 0808 808 2234 ar unrhyw adeg a gofyn i gynghorydd am help.