This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Does dim o’i le mewn dysgu am gyffuriau

Bydd ein A i Y o gyffuriau yn dangos i chi sut mae cyffuriau’n edrych, y risgiau o’u cymryd a’r enwau ‘slang’ sydd arnynt ynghyd â gwybodaeth am y cosbau cyfreithiol am feddu ar gyffuriau a’u cyflenwi.

Mynegai A i Y o Gyffuriau:

A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W Z

Chwilio Termau Cyffuriau:

  
Gallwch deipio unrhyw air neu enw cyffur uchod i chwilio’r gronfa ddata (e.e. canabis neu drip)

 
MSJ tablets

Gwybodaeth am Gyffuriau

Os ydych chi eisiau dysgu mwy am gyffur penodol gallwch weld gwybodaeth trwy glicio ar ei enw yn y rhestr isod.

2-DPMP2CE
AlcoholAmphetamines
BenzodiazepinesBenzofuran Compounds
BZPCaffeine
CannabisCathinone
CocaineCodeine
Crystal MethCyclizine
DiconalDihydrocodeine
DMTEcstasy
EphedrineFentanyl
GabapentinGHB
HeroinKetamine
KhatLisdexamfetamine
LSDMagic Mushrooms
MephedroneMethadone
MethoxetamineMorphine
MSJNaloxone
NaltrexoneNBOMe Compounds
New Psychoactive SubstancesNicotine
Nitrous OxideNRG1
OpiumPalfium
PCPPethedine
PhenazepamPMA
PoppersSolvents
SteroidsSuboxone
TemazepamTemgesic
TramadolZopiclone

Os na allwch weld enw’r cyffur y mae gennych chi ddiddordeb ynddo, efallai ei fod yn derm ‘slang’ neu enw cyffredin arall ar y cyffur felly rhowch gynnig ar ddefnyddio ein mynegai o dermau, ymadroddion ac enwau cyffuriau yng nghanol y dudalen hon.

Termau, Ymadroddion ac Enwau 'S'

Mae’r rhestr hon yn cynnwys termau cyffuriau cyffredin, enwau ‘slang’ ac enwau gwyddonol sy’n cychwyn â 'S'. Cliciwch ar eitem i weld mwy o wybodaeth.

Scoobies - MSJ
Score
Script
Sedative
Sens - Cannabis
Sensi - Cannabis
Sensimilla - Cannabis
Septicaemia
Serotonin
Shabu - Crystal Meth
Shamrocks - Ecstasy
Shiatsu
Shit - Cannabis
Shoot up
Shooting Gallery
Shrooms - Magic Mushrooms
Sixteenth
Skag - Heroin
Skins
Skunk - Cannabis
Sleepers - Benzodiazepines
Sleeping Tablets - Benzodiazepines
Slimming Tablets - Caffeine
Smack - Heroin
Smackhead
Smiley Paper - NBOMe Compounds
Smileys - LSD
Snide
Snout - Nicotine
Snow - Cocaine
Snuff - Nicotine
Sodium Oxybate - GHB
Soft Drinks - Caffeine
Solpadol
Solvents - Drug Information
Spark up
Sparkle - New Psychoactive Substances
Special K - Ketamine
Speed - Amphetamines
Speedball
Spice - New Psychoactive Substances
Spike
Spirits - Alcohol
Spliff
Stamped on
Stanozolol - Steroids
Sterets
Steroids - Drug Information
Stimulant
Stoned
Stones - Cocaine
Strawberries - LSD
Strawbs - LSD
Stuff
Suboxone - Drug Information
Subutex - Temgesic
Sudafed
Sulph - Amphetamines
Sulphate - Amphetamines
Sustanon 250 - Steroids
Swab
Sympathomimetics
Syringe
Syrup - Codeine

Gallwch weld mynegai llawn termau cyffuriau yma.

Mwy o wybodaeth am gyffuriau

Isod mae cysylltau â thudalennau sy’n cynnwys mwy o wybodaeth am ddosbarthiadau cyffuriau a sut meant yn gweithio yn y corff.

lleihau Niwed

Y Gyfraith a Dosbarthiadau Cyffuriau yn y DU

Sut Mae Cyffuriau’n Gweithio?

Effeithiau Cyffuriau ar yr Ymennydd?

Cyffuriau a Beichiogrwydd

Sut mae cyffuriau’n cael eu cymryd?

Mae’r dulliau a ddefnyddir i gael cyffuriau i mewn i’r corff yn amrywio gan ddibynnu ar y cyffur a ddefnyddir a’i ffurf. Isod mae taflenni ffeithiau sy’n manylu’r risgiau sy’n gysylltiedig â’r 4 prif ddull.

Snwffian

Pigiad

Amlyncu

Ysmygu

Os oes gennych chi gwestiwn am ddefnyddio cyffuriau neu alcohol nad oes ateb iddo ar ein gwefan gallwch chi ffonio DAN 24/7 yn gyfrinachol ar 0808 808 2234 ar unrhyw adeg a gofyn i gynghorydd am help.