This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Sniffian Cyffuriau

Mae sniffian cyffuriau i mewn i'r trwyn (chwythiad trwynol) yn ffordd gyffredin o anadlu sylwedd i mewn i'r corff. Mae sniffian yn achosi cychwyniad llawer mwy cyflym i'r effaith y cyffur na llyncu oherwydd ei fod yn cael ei amsugno yn gyflym i lif y gwaed trwy'r meinwe meddal yng ngheudod y trwyn.

Mae sniffian tybaco (snisin) yn dyddio'n ôl i'r 15fed Ganrif. Mae tybaco snisin yn cael ei falu yn bowdr fel ei fod yn gallu cael ei amsugno trwy bilenni'r trwyn wrth ei sniffian. Gall cyffuriau eraill gael eu sniffian yn yr un ffordd, yr un mwyaf adnabyddus o'r rhain yw cocên, ond gall amffetaminau a heroin gael eu defnyddio yn y ffordd hon hefyd.

Mynegai A i Y o Gyffuriau:

A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W Z

Chwilio Termau Cyffuriau:

  
Gallwch deipio unrhyw air neu enw cyffur uchod i chwilio’r gronfa ddata (e.e. canabis neu drip)

 
How do drugs work?

Sut mae'r cyffuriau'n cael eu paratoi?

Mae'r wybodaeth ganlynol yn cyfeirio yn benodol at amffetamin a chocên: rhaid i'r cyffur gael ei wneud yn bowdr mân yn gyntaf. Fel arfer bydd hyn yn cael ei wneud trwy dorri'r cyffur grisialaidd gan ddefnyddio llafn rasel ar arwyneb caled adlewyrchol fel teilsen seramig neu ddrych. Yna bydd powdr y cyffur yn cael ei dynnu yn llinellau gan ddefnyddio'r llafn rasel cyn ei sniffian. Efallai y bydd yn cymryd rhwng pump a phymtheg munud cyn i'r cyffur gael ei amsugno er mwyn i chi deimlo ei effeithiau.

Sut mae'r cyffur yn cael ei amsugno?

Y tu mewn i'r trwyn mae'r powdr mân yn cael ei amsugno i'r llif gwaed trwy bilenni'r trwyn. Os ydych chi erioed wedi cael gwaedlif o'r trwyn, byddwch chi'n gwybod pa mor fregus mae'r rhain a pha mor agos at yr arwyneb y mae gwaed.

Fel amddiffyniad naturiol sy'n atal gwrthrychau estron rhag dod i mewn i'r trwyn, bydd mwy o fwcws yn cael ei gynhyrchu i ddiogelu'r pilenni mân hyn yn y trwyn gan olygu bod cymryd cyffuriau drosodd a throsodd trwy'r dull hwn yn llai effeithiol.

Risgiau sniffian cyffuriau

Mae risgiau sniffian cyffuriau fel cocên ac amffetamin yn cynnwys heintiau sinws, a risg o ddal Hepatitis C oherwydd niwed i'r pibellau gwaed y tu mewn i'r trwyn a rhannu taclau sniffian fel arian papur neu wellt.

Gwelwch hefyd...

Chwistrellu Cyffuriau

Llyncu Cyffuriau

Ysmygu Cyffuriau