This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Mae isafbris am alcohol yn cael ei gyflwyno yng Nghymru ar 2 Mawrth 2020

  • Bydd yn pennur pris isaf ar gyfer alcohol, syn golygu na ellir gwerthu na chyflenwi alcohol am lai nar pris hwnnw.
  • Nod isafbris am alcohol yw lleihau goryfed alcohol ar niwed sylweddol ac eang mae yfed peryglus a niweidiol yn gallu ei achosi. Alcohol yw un o achosion mwyaf marwolaeth a salwch yng Nghymru.
  • Maen arwain at nifer o niweidiau iechyd a chymdeithasol, yn enwedig ir lleiafrif arwyddocaol o bobl syn yfed yn ormodol.
  • Yn 2018, cafwyd 535 o farwolaethau cysylltiedig ag alcohol yng Nghymru ac yn 2018-19; cafwyd bron 60,000 o dderbyniadau ir ysbyty oherwydd alcohol. Mae modd atal yr holl niwed hwn.
  • Mae tystiolaeth yn dangos bod cysylltiad rhwng yfed ar lefelau niweidiol ac argaeledd alcohol rhad, a bod isafbris yn effeithiol o ran lleihau faint o alcohol syn cael ei yfed gan yfwyr peryglus a niweidiol.