This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Chwilio Ar-lein am Asiantaethau Alcohol a Chyffuriau

Gallwch chi chwilio am asiantaethau cyffuriau ac alcohol lleol a chenedlaethol a fydd yn gallu cynnig cyngor, cwnsela a thriniaeth i chi.
Bydd unrhyw asiantaethau byddwch chiín cysylltu ‚ nhwín cynnig cyngor a gwybodaeth hollol gyfrinachol i chi. Bydd staff proffesiynol sydd wediíu hyfforddiín llawn yn gweithio iír holl asiantaethau.

Os bydd angen help arnoch gallwch chi ffonio DAN 24/7 ar 0808 808 2234.

Dod o hyd i wasanaeth:

Teipiwch ran gyntaf eich Cod post (e.e. LL11).


Math o wasanaeth syín ofynnol:Angen help a chyngor?
GALL YR ORIAU AGOR A'R GWASANAETHAU A DDARPERIR NEWID MEWN YMATEB I GYNGOR LLYWODRAETH COVID-19. CYSYLLTWCH ¬'R GWASANAETH NEU EWCH I'W GWEFAN I DDARGANFOD MWY O WYBODAETH GYFOES.

Yn cynnig help a chyngor i bobl Cymru

Mae holl wasanaethau DAN 24/7 ar gael i bobl syín byw yng Nghymru. Mae ein llinell gymorth ar agor 24 awr y diwrnod, 365 diwrnod y flwyddyn. Gallwch chi siarad yn gyfrinachol ‚ín gweithredwyr sydd wediíu hyfforddiín llawn trwy ein ffonio ar: 0808 808 2234
Os ydych chiín byw yn Lloegr ewch i wefan Talk To Frank lle gallwch chi chwilio ar-lein am asiantaethau Cyffuriau ac Alcohol lleol a chenedlaethol. Hefyd gallwch chi ffonio llinell gymorth Talk To Frank ar: 0300 123 6600
Os ydych chiín byw yn Yr Alban yna gallwch chi chwilio am asiantaethau Cyffuriau ac Alcohol lleol a chenedlaethol ynghyd ‚ gwybodaeth a chyngor trwy fynd i Gyfeiriadur Gwasanaethau Cyffuriau Yr Alban.

Os nad ydych chiín siwr ‚ phwy i gysylltu yna gallwch chi ffonio llinell gymorth DAN 24/7 am gyngor. Byddwn niín hapus i siarad ‚ chi am y gwahanol opsiynau sydd ar gael.