This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Polisi Hygyrchedd DAN 24/7

Helpline Services is committed to making its website accessible, in accordance with the Public Sector Bodies (Websites and Mobile Applications) (No. 2) Accessibility Regulations 2018.

This accessibility statement applies to https://www.dan247.org.uk/

Compliance status

This website is not compliant with WCAG 2.1 AA. The non-compliances are listed below.

The content listed below is non-accessible and is therefore non-compliant with the accessibility regulations for the following reason(s):

We know some elements of this website are not fully accessible. For example:

 • some text will not reflow in a single column when you change the size of the browser window
 • you cannot modify the line height or spacing of some text
 • some pages and document attachments are not clearly written
 • some heading elements are not consistent
 • some images do not have any alternative text
 • some of the design cannot be overridden by personal settings for colours, fonts, etc
 • the design does not adapt effectively to changes in the window size or level of zoom
 • there are parts that are difficult or impossible to understand or use with a screen reader
 • there are parts that are difficult or impossible to reach or use without a mouse or by touching the screen
 • some of the text may not be written in plain English
 • some page titles and form labels may not be unique
 • some of the link text does not describe its purpose

Preparation of this accessibility statement

This statement was prepared on 29th September 2020.

The statement was last reviewed on 29th September 2020.

Enforcement procedure

The Equality and Human Rights Commission (EHRC) is responsible for enforcing the Public Sector Bodies (Websites and Mobile Applications) (No. 2) Accessibility Regulations 2018. If you are not happy with how we respond to your complaint, please contact the Equality Advisory and Support Service (EASS).

Polisi Preifatrwydd DAN 24/7

Anhysbysrwydd Defnyddwyr a Gwybodaeth Bersonol ar DAN 24/7: Mae ffeiliau log yn cael eu cadw au dadansoddi o bob cais am ddata ar wefan DAN 24/7. Bydd dadansoddiadau cyfanredol or ffeiliau log hyn yn cael eu cadw i fonitro defnydd or wefan. Bydd gwybodaeth pob ffeil log syn cael ei chasglu gan DAN 24/7 yn cael ei chadw yn ddiogel ac ni fydd unrhyw fynediad at ffeiliau log crai yn cael ei roi i unrhyw drydydd parti.

Ymwadiad / Dibynadwyedd Gwybodaeth

Bydd DAN 24/7 yn ceisio ei orau i sicrhau cywirdeb a dibynadwyedd gwybodaeth ar wefannau DAN 24/7 yn unol r polisau a ddiffiniwyd ar gyfer DAN 24/7. Fodd bynnag, ni ellir gwarantu bod y wybodaeth ar DAN 24/7, neu wefannau cysylltiedig, neu wefannau dolenni atynt, yn gywir, cyflawn a chyfredol ar unrhyw amser penodol. Efallai y bydd gwybodaeth a gyflwynir ar DAN 24/7 neu wefannau cysylltiedig yn cael ei newid ar unrhyw adeg. Bwriad yr adnoddau sydd ar gael ar DAN 24/7 yw cynorthwyo defnyddwyr yng Nghymru wrth iddynt ddefnyddio gwasanaethau syn gysylltiedig ag iechyd ac maent er gwybodaeth yn unig. Ni fwriadwyd bod unrhyw beth ar y wefan hon yn gyngor i chi. Dylai cyngor penodol gael ei geisio mewn sefyllfaoedd penodol gan weithiwr iechyd chymwysterau priodol. Mae nifer o bolisau a chanllawiau yn llywodraethu cynnwys ar DAN 24/7.

Dolenni i Wefannau Allanol gan gynnwys Gwefannau Asiantaethau Cyffuriau ac Alcohol

Nid yw darpariaeth dolen i Wefan arall ar wefan DAN 24/7 yn golygu bod unrhyw awdurdodiad i gyrchu gwybodaeth a ddelir yn y lleoliad hwnnw. Mae dolenni i wefannaun cael eu darparu at ddibenion gwybodaeth yn unig ac ni dderbynnir unrhyw gyfrifoldeb am ansawdd yr adnoddau sydd iw canfod ar wefannau or fath. Maer cynnwys ar deunydd sydd ar gael ar wefannau cysylltiedig hollol y tu allan in rheolaeth ac felly ni dderbynnir unrhyw atebolrwydd am unrhyw iawndal syn deillio o gyrchu neu fethu chyrchur gwefannau hyn. Nid yw presenoldeb dolen ar wefan DAN 24/7 yn golygu bod cefnogaeth yn cael ei fynegi nai awgrymu. Efallai y bydd cynnwys gwefan gysylltiedig yn newid heb fod yn gwybod i ni ac o ganlyniad, efallai y bydd dolennin torri neun terfynu ar dudalennau nad oedd yn dargedau gwreiddiol dolen. Ni dderbynnir unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am breifatrwydd gwybodaeth bersonol ar gyfer gwefannau cysylltiedig, oherwydd bod y rhain tu hwnt in rheolaeth.