People supporting each other
Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Llinell Gymorth Dwyieithog Am Ddim

Gallwch ffonio o focs ffôn cyhoeddus am ddim: efallai y bydd eich rhwydwaith yn codi ffi am alwadau o ffôn symudol.

NI FYDD rhif ffôn DAN24/7 yn ymddangos ar fil wedi eitemeiddio eich cartref.

Ffon di-dal 0808 808 2234 Neu tecstiwch DAN i 81066

Cael Help Ydi’r Cam Cyntaf

Siarad â rhywun am eich problem ydi’r cam cyntaf i ddatrys eich problemau. Gallwch ffonio DAN 24/7 ar 0808 808 2234 ar unrhyw adeg yn ystod y dydd neu’r nos a rhoddwn help a chyngor i chi.

Os oes yn well gennych chwilio am asiantaeth ar-lein gallwch chwilio trwy ein cronfa ddata ar-lein o asiantaethau sy’n helpu lle gallwch ddod o hyd i asiantaethau Cenedlaethol a Lleol a fydd yn gallu eich helpu.

Cofiwch, bydd unrhyw beth fyddwch chi’n ei ddweud wrth DAN 24/7, neu unrhyw asiantaeth byddwch chi’n cysylltu â hi, yn gyfrinachol ac ni fydd yn rhaid i chi roi eich enw go iawn hyd yn oed.

Am gymorth gyda dibyniaeth ar gamblo, ewch i’r wefan Gamcare

Cuddio
Ffôn di-dal:
Neu tecstiwch DAN i: