People supporting each other

Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Llinell Gymorth Dwyieithog Am Ddim

Mae galwadau a wneir i rifau ffôn 0800 neu 0808 am ddim ar gyfer yr holl linellau tir a ffonau symudol yn y DU.

NI FYDD rhif ffôn DAN24/7 yn ymddangos ar fil wedi eitemeiddio eich cartref.

Ffon di-dal 0808 808 2234 Neu tecstiwch DAN i 81066

Cael Help Ydi’r Cam Cyntaf

Siarad â rhywun am eich problem ydi’r cam cyntaf i ddatrys eich problemau. Gallwch ffonio DAN 24/7 ar 0808 808 2234 ar unrhyw adeg yn ystod y dydd neu’r nos a rhoddwn help a chyngor i chi.

Os oes yn well gennych chwilio am asiantaeth ar-lein gallwch chwilio trwy ein cronfa ddata ar-lein o asiantaethau sy’n helpu lle gallwch ddod o hyd i asiantaethau Cenedlaethol a Lleol a fydd yn gallu eich helpu.

Cofiwch, bydd unrhyw beth fyddwch chi’n ei ddweud wrth DAN 24/7, neu unrhyw asiantaeth byddwch chi’n cysylltu â hi, yn gyfrinachol ac ni fydd yn rhaid i chi roi eich enw go iawn hyd yn oed.

Am gymorth gyda dibyniaeth ar gamblo, ewch i’r wefan Gamcare

Naloxone

Ffurflen Archebu Naloxone

Mae Naloxone yn feddyginiaeth sy’n gallu achub bywyd a gall wrthdroi effeithiau gorddos opioidau dros dro. Rydym ni nawr yn gallu danfon at unrhyw gyfeiriad yng Nghymru.

Archebwch Yma

Mesurydd Cyffuriau

Mesurydd Cyffuriau

Cymerwch y mesurydd cyffuriau er mwyn derbyn adborth ar eich defnydd o gyffuriau sy'n eich galluogi i gymharu'ch defnydd â miloedd o bobl ledled y byd.

Mesurydd Cyffuriau (Yn agor mewn ffenestr newydd)

Cuddio
Ffôn di-dal:
Neu tecstiwch DAN i: