Cysylltwch â ni

Os oes gennych ymholiad am Gyffuriau neu Alcohol, ffoniwch ein Llinell Gymorth ar 0808 808 2234. Mae Ymgynghorwyr ar gael 24 awr y dydd 365 diwrnod y flwyddyn i ateb eich cwestiynau a rhoi cyngor i chi.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill gallwch gysylltu â’n Tîm Gweinyddu drwy ffonio 01978 366 206 dydd Llun i ddydd Gwener yn ystod oriau swyddfa arferol.

Llinell Gymorth y ffurflen archebu deunyddiau hyrwyddol

Cysylltu  Ni Arlein

Yn anffodus, ni allwn gynnig cyngor ar gyffuriau / alcohol drwy’r ffurflen hon. Os yw’n well gennych beidio â siarad dros y ffôn. Mae ein gwasanaeth tecstio ar gael 24/7. Tecstiwch y gair DAN gyda eich cwestiwn i 81066.

Cysylltwch ar Twitter
Cysylltwch ar Facebook

Ffon di-dal 0808 808 2234 Neu tecstiwch DAN i 81066
Cuddio
Ffôn di-dal:
Neu tecstiwch DAN i: