This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyfuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066
Hafan Gwasanaeth Cyffuriau A i Y Llenyddiaeth Amdanom Ni Cysylltwch a ni

Cysylltu DAN 24/7; Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru Gyfan

Os oes gennych ymholiad am Gyffuriau neu Alcohol, ffoniwch ein Llinell Gymorth ar 0808 808 2234. Mae Ymgynghorwyr ar gael 24 awr y dydd 365 diwrnod y flwyddyn i ateb eich cwestiynau a rhoi cyngor i chi.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill gallwch gysylltu n Tm Gweinyddu drwy ffonio 01978 366 206 dydd Llun i ddydd Gwener yn ystod oriau swyddfa arferol.

Llinell Gymorth y ffurflen archebu deunyddiau hyrwyddol

Cysylltu ni arlein

Gallwch hefyd anfon ebost atom ni drwy ddefnyddior ffurflen arlein isod. Bydd angen rhoi cyfeiriad ebost dilys er mwyn llenwir ffurflen; fodd bynnag os rhowch chi eich rhif ffn yna gallwn eich ffonio yn l i ddelio ch ymholiad.

Anfonwch ebost at DAN 24/7:

Eich Cyfeiriad Ebost:
Please enter a valid email address.

If you do not enter a telephone number then this is the address we will email a response to. 
Eich Enw:
Please enter your full name including title (e.g. Mr, Mrs, Miss) 
Rhif Ffn:
Enter a telephone number only if you would like us to respond to your email via the telephone.

If you have a specific time you would like us to call then please mention this in the comment box below. 
Ymateb:
Cwestiwn/Sylw:
 
Byddwn yn ymateb i unrhyw sylwadau/cwestiynau y byddwch yn eu hanfon at DAN 24/7 o fewn 2 ddiwrnod gwaith. Byddwn yn ceisio delio ag unrhyw sylwadau/cwynion o fewn 4 diwrnod gwaith.
www.onsis.co.uk