This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Cyffuriau a Beichiogrwydd

Mae defnyddio cyffuriau yn ystod beichiogrwydd yn golygu risgiau penodol ar cyngor safonol i bob merch feichiog yw osgoi defnyddio unrhyw gyffur syn newid hwyliau yn ystod beichiogrwydd os oes posibl oni bai ei fod yn cael ei roi dan oruchwyliaeth feddygol.

Mynegai A i Y o Gyffuriau:

A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W Z

Chwilio Termau Cyffuriau:

  
Gallwch deipio unrhyw air neu enw cyffur uchod i chwilior gronfa ddata (e.e. canabis neu drip)

 
How do drugs work?

Tri Thymor

Mae beichiogrwydd yn cael ei rannu yn dri chyfnod, tri mis o hyd, or enw tymhorau (trimesters). Ceir risgiau yn ystod pob tymor. Tymor cyntaf beichiogrwydd ywr cyfnod mwyaf allweddol oherwydd gall rhai cyffuriau effeithio ar ddatblygiad organaur ffetws ac, mewn achosion difrifol, achosi erthyliad naturiol. Yn ystod yr ail dymor misoedd pedwar, pump a chwech gall rhai cyffuriau arafu twf y babi, gan arwain at bwysau geni isel. Mae cyfraddau llawer uwch o broblemau datblygiadol, salwch plentyndod ac ati, ymhlith babanod phwysau geni isel. Yn y tri mis olaf, gall rhai cyffuriau effeithio ar esgor gan achosi iddo fod yn gynnar, yn hwyr neun faith.

Croesir brych

Yn ystod beichiogrwydd, maer brych yn ffilter rhwng gwaed y fam a gwaed y babi, gan ganiatu i folecylau bach iawn basio or fam ir babi wrth atal molecylau mwy rhag croesi. Oherwydd bod molecylau cyffur yn gymharol fach gallant basio ar draws y brych yn hawdd. Oherwydd hyn, bydd y rhan fwyaf o gyffuriau bydd y fam yn eu cymryd yn cyrraedd gwaed y ffetws. Gall hyn arwain at blant syn cael eu geni i ferched syn gaeth i Heroin, er enghraifft, ddioddef symptomau diddyfnu adeg eu geni.

Beth ddylai defnyddwyr cyffuriau syn feichiog wneud?

Oherwydd bod y tymor cyntaf yn gyfnod mor hanfodol maen hollbwysig bod marched syn defnyddio cyffuriau yn ceisio gofal cyn-geni cyn gynted ag y byddant yn darganfod eu bod yn feichiog. Mae lles corfforol ac emosiynol y fam ar plentyn or pwys mwyaf yn ystod y cyfnod hwn ac, yn y mwyafrif llethol o achosion, byddant yn cael eu gwasanaethu gorau trwy aros gydai gilydd. Mae merched beichiog syn defnyddio cyffuriau angen dealltwriaeth a chefnogaeth gan yr holl weithwyr proffesiynol ou hamgylch er mwyn manteisio yn llawn ar yr holl wasanaethau sydd ar gael i wellau hiechyd ac iechyd eu babanod.

Bwydo ar y fron

Hefyd gall rhai cyffuriau basio or fam ir babi ar l geni os ywr plentyn yn cael ei fwydo ar y fron. Oherwydd bod pibellau gwaed mn o amgylch y chwarrenau syn cynhyrchu llaeth yn y fron maen bosibl i symiau bach o gyffur fod yn bresennol yn llaeth y fam ai basio ymlaen ir babi trwyr llaeth. Yn y rhan fwyaf o achosion, byddai swm y cyffur mor fach ni fyddain cael llawer o effaith ar y babi newydd-anedig, ond efallai ni fyddai hyn yn wir yn achos cyffuriau syn hydawdd mewn braster, fel canabis.