This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Nicotine

Tobacco, baco, sigarets, ciggies, fags, bifters, rollies, snuff, snout, smôcs, mygyn.

What does Nicotine look like?

Dail planhigyn tybaco wedi sychu a'u rhwygo. Sigarau a sigaréts wedi'i rholio â llaw neu wedi'u cynhyrchu'n fasnachol. Weithiau fe'i paratowyd ar gyfer cnoi.

Cigarettes contain Nicotine

Enwau Gwyddonol

Nicotin

Enw Cyffredinol

Tybaco

Effeithiau Nicotine

Effeithiau a Ddymunir:

Lleihau pryder, ymlacio

Sgîl Effeithiau:

Penysgafnder, teimlo'n sâl, cyfradd pwls cyflymach a phwysedd gwaed.

Risgiau

Tymor byr:

Goddefiad, anafiadau llosg o danau a ddechreuwyd yn ddamweiniol

Tymor hir:

Dibyniaeth, broncitis, clefyd y galon, niwed i gylchrediad, canserau (ysgyfaint, gwddf, tafod). Gall ysmygu tybaco yn ystod beichiogrwydd arwain at niwed i'r ffoetws a phwysau geni isel. Mae tybaco, baco a broseswyd a mwg baco yn cynnwys carsinogenau (cyfrwng sy'n achosi canser). Mae pob sigarét yn cynhyrchu 'tar' sy'n cael ei fewnanadlu i'r ysgyfaint drwy'r mwg, ond mae'r brandiau'n amrywio mewn faint o dar sydd ynddynt. Yn y 1950au, darganfuwyd bod y tar mewn mwg tybaco yn gysylltieDig gyda risg uwch o ganser yr ysgyfaint. Mae Carbon monocsid, y prif nwy gwenwynig mewn peipen wacau car, yn bresennol mewn mwg sigaréts Yn ogystal â hyn, awdurdodir 600 o ychwanegion i'w defnyddio mewn cynnyrch tybaco, gall llawer o'r rhain fod yn niweidiol iawn i'r corff dynol ac iechyd. Mae amcangyfrifiad diweddar yn dangos bod oddeutu 82,800 o bobl yn cael eu lladd yn flynyddol yn Lloegr yn sgil ysmygu, gan gyfrif at un o bob pump o holl farwolaethau'r DU.

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How does Nicotine work?

Symbylydd y brif system nerfol, niwrocsin.

Statws Cyfreithiol:

Ers Hydref 2007, mae'n anghyfreithiol i werthu cynnyrch tybaco i unrhyw un dan 18 oed (cynyddwyd o 16 oed), yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Cynnyrch a effeithir yn cynnwys sigaréts, sigarau, tybaco i ar gyfer rholio eich hunan a chetyn yn ogystal â phapurau rholio.

How Is Nicotine Taken?

Ysmygu, cnoi yn achlysurol.

Paraphernalia

Cetyn, papur rholio, matsis/taniwr.

Defnydd Meddygol:

Gellir ei ragnodi neu ei brynu fel gwm nicotin neu bats a ddefnyddir i leddfu diddyfnu yn ystod ymgeisiadau i roi'r gorau i ysmygu.

O ble mae'n dod?

Allfa masnachu, peiriannau gwerthu.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae clinigau rhoi'r gorau i ysmygu ym mhob ardal - gellwch ffonio i gael cymorth i roi'r gorau ar 0800 085 2219. Mae ystod o feddyginiaethau a thriniaethau am ddim ar gael i helpu pobl i roi'r gorau i ysmygu. Mae'r rhan fwyaf o feddygfeydd MT â chlinigau rhoi'r gorau i ysmygu a nyrsys sy'n arbenigol i gefnogi pobl i roi'r gorau. Gall bob clinig rhoi'r gorau ddarparu gwm, mewnanadlwyr neu batsys therapi amnewid nicotin a chyngor a chefnogaeth a chwnsela ac ystod o strwythurau cefnogi eraill.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Nicotine problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234
Last updated: 31 December 2012